top of page

Lama Ole Nydahl v Praze


17.12.2017 byl pro mě velký den. Naskytla se možnost, abych poprvé uviděl Oleho na vlastní oči. Pro začátek bych vysvětlil, proč jsem se vydal v neděli na tuto přednášku. Lama Ole Nydahl už 40 let seznamuje západ s východním buddhismem. Doboručuji jeho dvě životopisní knihy ( které jsou v knižníh tipech ), aby jste se více seznámili s Oleho životem a celkově se seznámili s buddhismem - konkrétně s Diamantovou cestou. Této cestě se věnuji cca 1,5 roku. To je doba, kdy jse poprvé přišel do krásného plzeňské centra Buddhismu Diamantoé cesty.

Na tuto událost jsem jel, abych přijal útočiště, dostal požehnání a abych mohl naslouchat přednášce, či jeho myšlenkám. Vše jsem dostal! Přijeli jsme více jak hodinu před začátkem, ale už i tak hala byla téměř plná. Byla už hodina zpoždění a lidé pořád chodili. Venku stálo mnoho lidí a tak se musela otevřít další stěna haly. Finální počet byl 4 tisíce. I přes narvanou halu panovala přátelská a tichá atmosféra. Nebudu zde psát, o čem přednáška byla.... protože za tu dobu bylo řečeno tolik myšlenek, zkušeností, názorů atd.., že nad tím přemýšlím ještě teď. Ale abych to shrnul...byla to úžasná přednáška. Nejsilnější moment nastal při přijetí útočiště a při zpívání " přivolání ochránce Černého pláště". Když zpívá 4tisíce lidí píseň v tibetštině, tak je to opravdu neopakovatelný zážitek. Po tom všem jsme mohli jít přímo k podiu a dostat požehnání. Logicky tuto možnost chtěli využít téměř všichni, takže jsem čeka ve fromtě alespoň dvě hodiny. Ale vyplatilo se počkat. Jiní nemaj štěstí, aby jim stačio si stoupnout do fronty. Třeba se musí někde v Tibetu vydat na několika týdenní cestu, aby dostali požehnání, či zmocnění. To je asi vše k tomuto reportu. Doufám, že se budu dál účastnit těchto událostí. A třešnička na dortu je zjištění, že Ole bude příští rok v Těnovicích - kde je první stúpa v Čr.

Recent Posts
Archive
bottom of page