top of page

3.5.2024/ Plzeň / Slavnosti svobody / Paheyl, Spolucestující

4.5.2024 / Plasy / Majáles / Chuť

5.5.2024 / Plzeň / Slavnosti svobody / Crimson Fields

18.5.2024 / Obora / Chuť

25.5.2024 / Blížejov / festival / Spolucestující

8.6.2024 / Hejná / Hejenský žebřík / Spolucestující

15.6.2024 / Chříč / Chuť

20.6.2024 / Plzeň / Mladá Muzika / Chuť

22.6.2024 / Rakovník / Vítání léta / Chuť

5.7.2024 / Plzeň / Bar u Kylla / JednaJeden

6.7.2024 / Orlík / Kemp /  Spolucestující

12.7.2024 / Kralovice / Sportkemp / Chuť

27.7.2024 / Obora / Chuť

31.7.2024 / Plzeň / Anděl - dvorek / Crimson Fields

3.8.2024 / Přehořov u Žihle / Chuť

10.8.2024 / Nenačovice / Spolucestující

16.8.2024 / Liblín / Reggae kemp

21.8.2024 / Plzeň / Festival Na Ulici / Chuť

22.8.2024 / Plzeň / Festival Na Ulici / Crimson Fields

31.8.2024 / Kozolupy / Rockové léto na Mži / Chuť

14.9.2024 / Rokycany / slavnosti / Chuť

30.10.2024 / Praha / Vagon / Chuť

bottom of page