top of page

Zotavení

Zotavení (recovery) je „ hluboce osobní, jedinečný proces změny vlastních postojů, pocitů, hodnot, cílů, dovedností a rolí. Je to způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí. Zotavení buduje nový význam a smysl života tím, že člověk katastrofální důsledky způsobené duševním onemocněním překoná.“ (Anthony 1993)

WWW.ZOTAVENÍ.CZ

Proč o tom píši? Je to nový projekt LEDOVCE, který pomáhá lidem s mentální či duševní postižením. Poslání "zotavení" je poskytnou oporu, inspiraci, odpovědi atd. Jsem strašně rád, že jsem byl osloven, abych se stal součástí tohoto projektu. Na začátku března 2017 jsme se poprvé vydali do ulic a ptali se různých lidí na jejich vnímání duševního onemocnění... A tady jsou odpovědi na naše první 3 anketní otázky: Co chápete pod pojmem "duševní nemoc"?

Dokážete poznat duševně nemocného člověka?

Měl/a byste obavy z toho být v přítomnosti duševně nemocného člověka ?

Rozhovor najdete zde: http://zotaveni.cz/zotaveni-nazivo/item/72-ankety

Recent Posts
Archive
bottom of page