top of page

Buddhismus a vegetariánství

Většina lidí si myslí, že buddhista musí být vegetarián.Já praktující laický buddhista se s tím setkávám často Ale musíte si uvědomit, že nejsem mnich v klášterech, kde skládám slib a musím dodržovat pravidla .I někteří mniši jí maso a mají i dokonce manželky. Běžný evropan, co se dá cestou buddhismu může žít "obyčejný" život ( mít práci, rodinu atd..) .Být buddhistou rozhodně neznamená, že budu po Plzni běhat v zimě v žábkách a být na první pohled exotický. Hlavní je být užitečný pro nesčetně bytostí, meditovat, zdokonalovat mysl a probudit v sobě buddhovskou podstatu. Takže co se týče masa, tak to nemáme zakázáno, nebo nemusíme dodržovat jasné pokyny. A to se mi na tom líbí nejvíc. Sám historický Buddha říkal svým žákům, aby ho slepě neposlouchali ale aby si to vše ověřili sami v praxi.

Mike :)

Recent Posts
Archive
bottom of page